Kurs

Her finner du generell informasjon og brukerveiledning for kurs. Se også Kurspåmelding

Informasjon om kurs som HIL Tennis holder ligger på hjemmesiden under "Trening og kurs". Her finner de som er interessert i kurs nødvendig informasjon for å kunne finne ut hvilke kurs som passer og hvordan man skal registrere og betale for kurs.

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for kurs

Viktig informasjon/regler for kurs

 • Alle kurs skal betales på forhånd. Unntak fra dette er deltagere i Jr. Aktiv og lagtrening.
 • Alle som skal være med på kurs skal registreres i Spond. Om det møter opp noen på kurs som IKKE er registrert betyr det at de IKKE har betalt kursavgift.
 • De som møter opp og som ikke er registrert må få beskjed om at de må snarest betale for kursavgift. Om de ikke gjør det kan de ikke fortsette å møte opp på kurs. Henvis til våre hjemmesider hvor det står det de trenger for å registrere og betale.
 • All prøvespilling i en treningsgruppe skal avtales på forhånd med ansvarlig for trening/kurs enten ved at de avtaler direkte eller registrerer seg for gratis prøvespill på hjemmesiden.

Privat og sparringtime

 • Alle som ønsker privat eller sparringtime med trener må betale for timen på forhånd i Spond
 • Firma og større grupper må kontakte oss via post@hamar-tennis.no for å avtale tid.

Rutine for håndtering av privat eller sparringtimer

 1. Opprett timen i Spond. Det er anbefalt å kopiere en tidligere time og endre på datoer
 2. Kunden må betale for timen på forhånd. Dette gjør de i Spond FØR timen(e). Booking av time gjøres som ved booking av baner. De må velge "Sparringtime.."
 3. Etter timen må trener som har privat-time loggføre timen i prosjekt "Privattimer" i toggl. Legg inn navnet til kunden i "Description"

Registrering og betaling av kurs

All påmelding og betaling av kurs skal gjøres via hjemmesiden. Betaling av kurs vil samtidig fungere som påmelding. Ved registrering og betaling av kurs blir det automatisk sendt en e-post til den som har bestilt kurset med bekreftelse på at HIL Tennis har registrert kurspåmeldingen.

Rutine for registrering av ny kursdeltager

 1. Logg inn i medlemsregisteret og søk opp brukeren som har betalt kursavgift.
 2. Åpne regnearket som inneholder oversikt over treningsgrupper. (For å oppdatere dette må du være logget på med en bruker som har nødvendige rettigheter)
 3. Legg inn kursdeltager i riktig treningsgruppe (det skal kun skrives inn fornavn da dette vises på hjemmesiden)
 4. Legg inn deltager i Spond på riktig kurs.

Fjerne kursdeltager

 1. Søk opp kursdeltager i Spond og fjern fra gruppen
 2. Åpne regnearket som inneholder oversikt over treningsgrupper. (For å oppdatere dette må du være logget på med en bruker som har nødvendige rettigheter) og fjern deltageren fra treningsgruppen.

Treningsgrupper

Alle kursdeltagere som har betalt skal registreres i regnearket (krever innlogging) som viser hvilken treningsgruppe de tilhører.

Prøvespilling

Se info på hjemmesiden og prøvetime

Timeregistrering

Alle trenere skal registrere timer, se registrere timer for mer info om hvordan du gjør dette.

Søke opp kursdeltagere i Spond

Alle kursdeltagere ligger registrert i Senserio med medlemstype sekundær 3. For å finne hvem som er med på de forskjellige treningsgruppene kan du velge "Grupper".

Sende melding til kursdeltagere

Du kan velge om du ønsker å sende e-post til bare en treningsgruppe eller alle kursdeltagere.

 • Om du kun ønsker å sende til en treningsgruppe må du filtrere disse ved å velge en treningsgruppe i "Grupper"
 • Deretter markerer du alle som du får opp med haken helt til venstre (2.).
 • Trykk "e-post" ikonet (3.) (NB: for at dette skal fungere må e-post feltet være valgt i visning).
 • E-post til deltakere i treningsgruppa blir da lagt inn i "Til" feltet. Legg inn "Emne" og skriv e-post i "Innhold". Teksten som allerede ligger i Innhold er en autosignatur som blir med på alle e-post som sendes.
 • For å sende til alle kursdeltagere må du filtrere "sekundær medlemstype" feltet til "3". Fremgangsmåten er den samme men her må du huske på å velge flere antall enn 50 som er satt som standard i visning av standardliste