Reiserefusjon

Kvittering som dokumenterer utlegg for reise skal sendes til post@hamar-tennis.no hvor du oppgir ditt kontonummer.

Husk at vedlegg på kvitteringer må være "lesbare" slik at vi kan se beløp og beskrivelse.