Ansatte og frivillige

Se Klubbinfo på hjemmesiden for oppdatert liste med ansatte og frivillige. Ved å gå inn på hver enkelt vil du også se hvilke grupper de tilhører og ansvarsområde de har.