Dokumenter og filer

Leverandør: G Suite by Google Cloud

Kostnad: 6 euro pr. bruker pr. mnd

Teknologi: Web

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for dokumenter og filer

Beskrivelse: Felles lagring av dokumenter i "skyen". Tilgjengelig via https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive

Lagring av referat

Referater skal lagres på Google Drive i mappen Referater.