Timeplan for trener

Leverandør: Spond

Kostnad: Gratis

Teknologi: Web og app

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for timeplan for trener

Beskrivelse: HIL Tennis bruker Spond for å organisere kurs og treninger. Deltagere legges inn på det kurset eller treningen som de skal være med på, og vil få en invitasjon til kurset. Hvis det skjer endringer som f.eks. at kurset avlyses eller endrer sted, vil kursdeltakere motta en oppdatering om dette.

WORK SCHEDULE

- your work schedule is available in Spond

Make sure you have the latest version of the Spond App and that you check status every day. You should also make sure notifications in your profile is enabled to make sure you don't miss any important messages.