Velkommen til HIL Tennis sitt kvalitetssystem eller "Wiki". Her finner du intern dokumentasjon for HIL Tennis. Hensikten med dette kvalitetssystemet er å dokumentere alle arbeidsoppgaver som utføres i klubben, enten av ansatte eller frivillige. Målgruppen er ansatte, styret og andre som innehar verv i klubben. Noe av innholdet er beskyttet med passord.

TIPS: SØK OM DU IKKE FINNER DET DU LETER ETTER!!!

Hva er en WIKI? Hentet fra Wikipedia: "Wikier kan også bli brukt internt i bedrifter, skoler og organisasjoner for å forenkle samarbeid og kunnskapsdeling og for å samle på denne kollektive kunnskapen som en ressurs for fremtiden. Gjennom wiki kan man samarbeide rundt dokumenter, komme frem til avgjørelser og holde hverandre oppdaterte."