Vaktgruppe

HIL Vaktgruppe er en gruppe som er opprettet for å varsle og rykke ut ved hærverk, tyveri osv på HIL Tennis sine anlegg.