Nyhetsbrev

Leverandør: Mailchimp

Kostnad: Gratis

Teknologi: Web

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har nyhetsbrev

Beskrivelse: Alle som registrerer seg som bruker får automatisk tilbud om nyhetsbrev fra HIL Tennis. Før de får nyhetsbrev må de godkjenne at de ønsker å motta dette. Nyhetsbrev sendes ut så snart det legges ut en nyhet på hjemmesiden og innhold er utdrag fra nyheten. Den trigges av RSS feed hamar-tennis.no/feed