Hamar Park

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for vårt anlegg i Hamar Park

Beskrivelse:

Vårt uteanlegg i Hamar Park består av 4 grusbaner, 1 klubbhus og 1 utebod.

Adresse: St. Olavsgate 88, 2321 Hamar

Sesong er mai-oktober

Se vår hjemmeside for mer informasjon

Vinterstenging

Her legges oppgaver som må gjøres ifb med at Parken settes i "vinter-modus". Dette er en repeterende oppgave som går igjen hvert år den 1. oktober

  1. meld fra til ØG om at vi ikke trenger henting av søppel og at beholdere kjøres inn igjen
  2. skru av strøm og ta ut alle kontakter
  3. fryse abonnement for router hos Ice
  4. låse porter til banene med kjetting
  5. rørlegger må skru av vann, utblåsing av rør og koble fra oppvaskmaskinen
  6. ta av dyser til vanningsanlegg og lagre den i utstyrsrommet i hallen
  7. kjøre oppvaskmaskin til lagring i Ankerskogen