Ankerskogen tennishall

Leverandør: ATAS (Ankerskogen tennis AS som eies av Hamar Idrettslag)

Kostnad: Leie pr. time rapporteres hvert år basert banekalender

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for Ankerskogen tennishall

Beskrivelse:

Baner

HIL Tennis disponerer 3 hardcourtbaner som er tilgjengelig for baneleie. Se også hjemmesiden for mer info om åpningstider osv

Renhold

HIL Tennis utfører renhold på tennisbanene i Ankerskogen tennishall. Dette innebærer kosting av baner med rengjøringsmaskin og tømming av søppelkasser. Før renhold av baner kan foretas må det legges inn i baneleie/banekalender.

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for renhold i Ankerskogen tennishall

Bod

Bruksområde: Oppbevaring av ballmaskin, rengjøringsmaskin, tennisrackerter og baller. Teknisk rom for Ankerskogen tennishall. Kontroller for trådløst nett, automatisk styring av kodelåser og sensorer mm montert i dataskap

Sikring: Kodelås og Kameraovervåking

Skilting: Det er merket på dør inn til rom at område overvåkes med kamera

Kontor

HIL Tennis har et "kontor/møterom" i 2. etg. Rommet er ikke låst