Ankerskogen tennishall

Leverandør: ATAS (Ankerskogen tennis AS som eies av Hamar Idrettslag)

Kostnad: Leie pr. time rapporteres hvert år basert banekalender

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for Ankerskogen tennishall

Beskrivelse:

Baner

HIL Tennis disponerer 3 hardcourtbaner som er tilgjengelig for baneleie. Se også hjemmesiden for mer info om åpningstider osv

Renhold

HIL Tennis utfører alt av regelmessig renhold på tennisbanene i Ankerskogen tennishall. Unntak er vasking

Kosting av baner

Kosting/feing av baner bør utføres regelmessig minst en gang pr. måned. Kostemaskin er plassert i boden.

Tømming av søppelkasser

Tømming av søppelkasser bør utføres regelmessig minst en gang pr. uke. Det er plassert søppelkasser ved benkene på hver bane

Vasking av baner

Vasking av baner bør ideelt sett utføres 2 ganger pr. år, minimum hvert år. HIL Tennis/ATAS har avtale med Ankerskogen svømmehall (vaktmester) om at de utførerer dette. Pris ca kr 2000,- Faktura for jobben sendes til ATAS.

Før renhold/vasking av baner kan foretas må det legges inn i baneleie/banekalender ca 3 timer. Ta kontakt med ansvarlig for baneleie

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for renhold i Ankerskogen tennishall

Bod

Bruksområde: Oppbevaring av ballmaskin, rengjøringsmaskin, tennisrackerter og baller. Teknisk rom for Ankerskogen tennishall. Kontroller for trådløst nett, automatisk styring av kodelåser og sensorer mm montert i dataskap

Sikring: Kodelås og Kameraovervåking

Skilting: Det er merket på dør inn til rom at område overvåkes med kamera

Kontor

HIL Tennis har et "kontor/møterom" i 2. etg. Rommet er ikke låst