Internett

Se også Infrastruktur og utstyr og Trådløst nett

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for Internett-tilgang


Ankerskogen tennishall

Leverandør: Telenor fiber

Kostnad: faktureres via ATAS kr 300,- pr mnd.

Teknologi: Fiber 20/20MB/s

Beskrivelse: Ankerskogen Tennishall AS (ATAS) etablerte sommeren 2018 internett og trådløst nett i Ankerskogeng tennihallslik at dette dekker både service del og baner. Bredbåndet er pt fiber fra Telenor med hastighet 20MB/s. Iht avtaler gjort forut for etablering vil dette være et spleiselag mellom ATAS, HIL Hovedlag, HIL Tennis og HIL Turn.

Hamar Park

Leverandør: Ice

Kostnad: kr 299,- pr mnd.

Teknologi: 4G - 15 GB