Banekalender

Leverandør: Google Kalender

Kostnad: Se Dokument og filer

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for banekalender

Teknologi: Web

Beskrivelse: Banekalenderen viser hvem som har leid baner. Den vises som en webside og er tilgjengelig fra hjemmesiden. Dette er kun en visning og det er ikke mulig å bestille baneleie. Kalenderen er basert på flere Google Kalendere hvor hver "ressurs" har en egen kalender. En ressurs kan være en bane eller noe som leies ut. Eksempel på dette er ballmaskinen som har en egen kalender.

Tilgang: Tilgang til banekalenderen skal kun gis de som har ansvar for å administrere baneleie

Integrasjoner: Banekalenderen er satt opp med to-veis synkronisering med Baneleie. Dette gjør at om du legger inn en aktivitet i banekalenderen vil det automatisk bli sperret for å leie bane på det tidspunktet. Det er en forsinkelse på 30 minutter på denne synkroniseringen. All utleie som blir foretatt i Baneleie blir automatisk synkronisert med Banekalenderen. Dette skjer umiddelbart. Det er satt opp synkronisering av alle kurs, faste timer og privattimer som legges inn i Spond. Det betyr at når du legger inn en ny trening i Spond vil det automatisk bli lagt inn i en ferdigdefinert banekalender (der hvor treningen skal foregå). Om treningen avlyses i Spond vil også aktiviteten fjernes fra banekalenderen.