Medlemsregister

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for medlemsregister

HIL Tennis er et underlag av Hamar Idrettslag. Alle som skal være medlem må derfor registreres i Spond Club som medlemmer i Hamar Idrettslag. Se hjemmesiden for mer informasjon om medlemskap og hvilke grupperinger som må være medlem i Hamar Idrettslag.

Registrering av medlemmer i Spond Club

Som grunnlag for registrering av medlemmer blir det hvert år hentet ut rapport fra hjemmesiden som viser oversikt over registerte brukere. Rapporten filtreres slik at den viser hvem som har et aktivt 12 måneders abonnement for baneleie som er en av grupperingene som det er krav om må være registrert som medlem i Hamar Idrettslag.

Forklaring til rapporten/regnearket

Kolonnen "Role" forteller deg om det er aktive abonnenter baneleie. I regnearket er det laget et filter som filtrerer på "s2member_level1" som er de som er registrert med aktive abonnenter baneleie og som har betalt abonnement via stripe (Paid Subscr. Gateway) og som ikke er bedrift. Kolonnen Auto-EOT Date forteller deg når 12 mnd. abonnementet på baneleie går ut på dato. Eksempel: pr. 3.1.2019 var det registrert 126 aktive abonnenter baneleie ikke inkludert bedriftsabonnement. Regnearket er sortert på "sex" og deretter "birthdate"

Rutine registrering av medlemmer i Spond Club

  1. Logg deg inn i Spond Club med din personlige bruker og passord. Om du ikke har nødvendig rettigheter eller tilgang må du ta kontakt med den i klubben som har ansvar for Spond Club som må legge deg inn med tilgang. Les også mer om hvordan få tilgang til Spond Club
  2. Velg "Nytt medlem" øverst til høyre
  3. Fyll inn detaljer om det nye medlemmet. Velg "Medlem" i medlemstype

Rutine fakturere medlemskontingent

TBD