Medlemsregister

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for medlemsregister

HIL Tennis er et underlag av Hamar Idrettslag. Alle som skal være medlem må derfor registreres i Spond Club som medlemmer i Hamar Idrettslag. Se hjemmesiden for mer informasjon om medlemskap og hvilke grupperinger som må være medlem i Hamar Idrettslag.

Abonnenter baneleie

Registreres kun 1 gang pr. år. Det må hentes ut rapport fra hjemmesiden som viser hvem som har et aktivt abonnement. De som er registrert som abonnenter baneleie pr. 31.12 vil være registrert som medlemmer det påfølgende året og vil måtte betale medlemskontingent.

Alle andre som deltar i aktivitet ref reglement til NIF (kursdeltagere, lagspillere osv)

Registreres fortløpende som medlemmer når de melder seg på kurs/trening eller deltar på aktivitet. De forblir medlemmer ut året selv om de slutter med aktiviteten. Før 31.12 må de som ikke lenger er med på aktivitet slettes som medlemmer

Rutine registrering av medlemmer i Spond Club

  1. Logg deg inn i Spond Club med din personlige bruker og passord. Om du ikke har nødvendig rettigheter eller tilgang må du ta kontakt med den i klubben som har ansvar for Spond Club som må legge deg inn med tilgang.
  2. Velg "Nytt medlem" øverst til høyre
  3. Fyll inn detaljer om det nye medlemmet. Velg "Medlem" i medlemstype

Hvordan se hvem som er medlemmer Hamar Idrettslag i tennisgruppa

  1. Logg deg inn i Spond Club med din personlige bruker og passord. Om du ikke har nødvendig rettigheter eller tilgang må du ta kontakt med den i klubben som har ansvar for Spond Club som må legge deg inn med tilgang.
  2. Gå til Medlemmer
  3. Legg til to filtre. Filter1: Medlemstype=Medlem. Filter2: Grupper=Tennis

Fakturering av medlemskontingent

Det er Hamar Idrettslag (hovedlaget) som har ansvar for at det sendes ut faktura for medlemskontingent. HIL Tennis skal ikke sende ut dette.