Vanningsanlegg

Leverandør: Opensprinkler

Kostnad: kontroller ble kjøpt inn sommeren 2018. Engangskost kr 2280,-

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for vanningsanlegget

Teknologi: Web/App/Raspberry PI

Beskrivelse: Vanning av utebanene i Hamar Park er helautomatisert og styres av en kontroller fra Opensprinkler som justerer vanning basert på "water level" som utregnes etter "Zimmermann-metoden". Enkelt forklart vil lengde på vanning automatisk justeres basert på en formel som regner ut dette basert på fuktighet, temperatur og nedbør både foregående dag og dagens målinger. Data hentes fra målestasjoner som rapporterer dette til en sentralisert værtjeneste på Internett. I tillegg til dette er det montert en regnmåler som fungerer som en "sikkerhetsbryter" om oppkobling til internett ikke fungerer og vil sikre at det ikke vannes om det regner.

Status kontroller vanningsanlegg: AKTIVERT

Programmering av vanning

oppdatert: 13.05.2019

Baseline weather conditions
Temp: 10 grader Celcius
Rain: 0 mm
Humidity: 20%

Sensitivity water adjustments
Temp: 25%
Rain: 25%
Humidity: 25%

Programmering:
kl 2300 Alle baner, Alle dager, 10 min.
kl 0500 Alle baner, Alle dager, 5 min.

Vær oppmerksom på at lengde på vanning justeres automatisk basert på "Water Level". Se i loggen under for mer info.

Logg for vanning på utebaner Hamar Park

13.05.2019: Automatisk vanning aktivert
01.05.2019: Automatisk vanning har blitt deaktivert inntil videre. Det er varslet kaldt vær de nærmeste dagene.
30.04.2019: Deaktivert automatisk justering av water level pga store endringer i temperatur. Byttet kobling bane 3 og 4 slik at vanning kjøres riktig
29.04.2019: Justert Baseline temp fra 15 til 10 grader og sensitivity fra 50 til 25% for Water adjustments for å øke lengde på vanning
28.04.2019: Vanningsanlegg aktivert. Programmering: 1.) kl 2300 Alle baner 10 min 2.) kl 0500 Alle baner 5 min.
28.04.2019: Vanningsanlegg testet. Fungerer som det skal, men kobling for Bane 3 og 4 har blitt byttet om
21.09.2018: Programmene som styrer vanning er deaktivert for sesongen. Logging av regnsensor er aktivert

Forklaring til loggen:

 • "Water level updated xx%" betyr at kontrolleren har mottatt en oppdatering fra værtjenesten som gjør at "water level" endres. 100% "water level" betyr at vanning vil følge programmet som er definert under. 50% water level betyr at lengde på vanning vil halveres. 0% water level betyr at det ikke vil vannes i det hele tatt. Regnsensoren som er koblet til kontrolleren vil overstyre dette og skru helt av vanning om den blir aktivert
 • "Automatically scheduled Program xx" betyr at et program har blitt kjørt. "Station Ute x closed" viser at vanning har blitt kjørt på en bane og hvor lang tid det har blitt vannet
 • "Rain sensor activated/deactivted" betyr at regnsonsoren som er koblet til kontrolleren har målt 6 mm (kan justeres) regn eller mer. Regnsensoren vil overstyre vanning og vil deaktiveres etter at den har "tørket opp"

Du kan bla deg i kalenderen for å se historikk.

Styring av vanningsanlegget

Du kan velge om du ønsker å styre vanningsanlegget via webside eller app. Det ser likt ut og har de samme funksjonene. Om du ønsker å styre via app må du laste ned og installere appen "opensprinkler" fra App Store eller Google Play.

URL (webadresse) og passord som du må ha for å logge deg på finner du i Passord og koder. Om websiden ikke vises betyr det at det ikke er åpnet for utgående port i nettverket som du kommer fra, dette er vanlig i "jobb-nettverk". I hjemmenett eller via mobiltelefon/mobildata er dette normalt ikke noe problem.

Aktivere/Deaktivere Opensprinkler

Dette må gjøres når vanningsanlegget ikke skal brukes på en stund. Som regel gjøres dette på høsten eller våren. Når systemet er deaktivert vil du se dette ved at det vises "System Disabled". For å aktivere systemet igjen velger du menyen og velger "Enable Operation". For å deaktivere systemet velger du "Disable Operation".

Styring av programmer

Programmene som styrer vanning finner du ved å trykke på den grå "knappen" nede til høyre.

Du får opp en ny meny med flere valg:

 • Preview Programs: her kan du på forhånd se hvordan programmene vil fungere
 • View Logs: se detaljert logg over hvilke programmer som har kjørt og hvor lenge de har kjørt
 • Change Rain Delay: her kan du sette opp manuell overstyring som gjør at vanning utsettes i x antall dager eller timer. Normalt ikke i bruk siden regnsensor vil deaktivere vanning
 • Run-Once Program: Brukes til "manuell" vanning om du ønsker å vanne noen baner utenom vanlige programmer
 • Edit Programs: her kan du opprette nye programmer, endre eksisterende eller aktivere/deaktivere programmer. Se brukermanualen for mer detaljert informasjon om hvordan du gjør dette
 • Edit Options: Ikke rør noe her med mindre du vet hva du gjør!

Eksempel programmering ved 100% "water level"

 • kl 2300 - 10 min alle utebaner
 • kl 0200 - 6 min alle utebaner
 • kl 0500 - 6 min alle utebaner untatt Ute 4 som har 2 min

OBS: Lengde på vanning styres av "water level" som igjen bestemmes av en kombinasjon av temperatur, fuktighet og nedbør.

Noen nyttige ressurser