Vanningsanlegg

Leverandør: Opensprinkler

Kostnad: kontroller ble kjøpt inn sommeren 2018. Engangskost kr 2280,-

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for vanningsanlegget

Teknologi: Web/App/Raspberry PI

Beskrivelse: Vanning av utebanene i Hamar Park er helautomatisert og styres av en kontroller fra Opensprinkler . Programmering gjøres i banekelanderne i Google kalender. Det er også montert en regnmåler som vil sikre at det ikke vannes om det regner.

Programmering av vanning

Vanning styres i banekalenderne for utebanene (Google kalender). Legges inn som "Vanning". Når dette gjøres vil det også blokkere for baneleie med 30 min fra starttidspunkt for vanning.

Styring av vanningsanlegget

Du kan velge om du ønsker å styre vanningsanlegget via banekalenderne (anbefalt), webside eller app. De to siste ser likt ut og har de samme funksjonene. Om du ønsker å styre via app må du laste ned og installere appen "opensprinkler" fra App Store eller Google Play.

URL (webadresse) og passord som du må ha for å logge deg på finner du i Passord og koder. Om websiden ikke vises betyr det at det ikke er åpnet for utgående port i nettverket som du kommer fra, dette er vanlig i "jobb-nettverk". I hjemmenett eller via mobiltelefon/mobildata er dette normalt ikke noe problem.

Aktivere/Deaktivere Opensprinkler

Dette må gjøres når vanningsanlegget ikke skal brukes på en stund. Som regel gjøres dette på høsten eller våren. Når systemet er deaktivert vil du se dette ved at det vises "System Disabled". For å aktivere systemet igjen velger du menyen og velger "Enable Operation". For å deaktivere systemet velger du "Disable Operation".

Styring av programmer

Programmering av vanning styres fra banekalenderne i Google Kalender. Legg inn "Vanning" på de banene som skal vannes og legg inn lengde og repetisjon. Dette blir igjen styrt av HomeSeer som setter i gang og avslutter vanning. Det er også mulig å programmere inn vanning i Opensprinkler ved å bruke programmering. Trykk på den grå "knappen" nede til høyre om du logger deg på via app.

Du får opp en ny meny med flere valg:

  • Preview Programs: her kan du på forhånd se hvordan programmene vil fungere
  • View Logs: se detaljert logg over hvilke programmer som har kjørt og hvor lenge de har kjørt
  • Change Rain Delay: her kan du sette opp manuell overstyring som gjør at vanning utsettes i x antall dager eller timer. Normalt ikke i bruk siden regnsensor vil deaktivere vanning
  • Run-Once Program: Brukes til "manuell" vanning om du ønsker å vanne noen baner utenom vanlige programmer
  • Edit Programs: her kan du opprette nye programmer, endre eksisterende eller aktivere/deaktivere programmer. Se brukermanualen for mer detaljert informasjon om hvordan du gjør dette
  • Edit Options: Ikke rør noe her med mindre du vet hva du gjør!

Noen nyttige ressurser