Lysstyring

Leverandører: Sensio v/ Gard Sveen, Stange Elektriske v/ Tor Gulbrandsen og Google Kalender

Kostnad: Ingen (spesialavtale med Sensio og Gard Sveen)

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for lysstyring

Beskrivelse: Lysstyring i Ankerskogen er koblet opp mot baneleie. Lyset er skrudd av så lenge det ikke er baner som har blitt leid ut. Kontroller til lysene er skybasert og heter Sensio. Den tekniske installasjonen har blitt utført av Stange Elektriske. Kontrolleren er plasser på DIN-skinne i sikringsskapet ved Bane 4 i Ankerskogen. Kontrolleren blir igjen styrt av banekalendere som er opprettet i flere Google Kalendere. Hver bane har sin egen kalender. For at lysene skal bli slått på må det eksistere en kalenderoppføring i banekalenderen. Om det ikke eksisterer en slik aktivitet vil ikke lyset bli skrudd på eller av. Sensio kontrolleren er satt til å skru på og av lyset 5 minutter før og etter aktiviteten (baneleie). Synkronisering av kalendere mot Sensio kontrolleren skjer hvert 15 min., tidspunkt for baneleie kan derfor ikke være mindre enn 30 minutter for å sørge for at lysstyring blir aktivert når det skal.

I enkelt spesielle tilfeller kan det være nødvendig å logge seg inn på kontrolleren for feilsøking (sjekke om synkronisering har blitt utført). Brukernavn og passord finner du i Passord og Koder.

Feilsøking - Lys blir ikke skrudd på når det skal

  1. Sjekk først at det eksisterer en baneleie i banekalenderen på det aktuelle tidspunktet, om det ikke gjør det må du høre om de som har leid bane har fått kvittering på at banen har blitt reservert med et referansenummer. Som regel har de trodd de har leid en bane, men bestilling har ikke gått gjennom pga manglende betaling av timen.
  2. Om det eksisterer en aktivitet (baneleie) på det aktuelle tidspunktet må du dobbeltsjekke i Google Kalender siden banekalenderen som vises på hjemmesiden og Google Kalender ikke er den samme. Banekalenderen som vises på hjemmesiden og på InfoTV henter informasjon fra Planyo, mens Sensio-konrolleren henter informasjon fra Google Kalender. For tilgang til Google Kalender (banekalendere) for å se og også opprette aktiviteter se banekalender
  3. Om det eksisterer en aktivitet i banekalendere i Google Kalender og lysene ikke har blitt slått på/av ligger feilen enten i Sensio kontrolleren eller at relleene som slår på og av lysene ikke har blitt aktivert. Dette har skjedd i enkelte tilfelle, men er svært sjeldent. Sjekk da først om det eksisterer en oppføring i Sensio-kontrolleren som stemmer overens med Banekalenderen i Google Kalender. Om det ikke gjør det betyr det at det et problem med synkronisering mellom Sensio-kontrolleren og Google Kalender. Ta kontakt med den i HIL Tennis som har ansvar for lysstyring eller Sensio som også kan logge seg på kontrolleren for å sjekke dette.