Kurspåmelding

Leverandør: Event Espresso

Kostnad: USD 209,- pr år

Krever: Lisens

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for kurspåmelding

Teknologi: Plug-in til Wordpress

All påmelding og betaling av kurs gjøres på hjemmesiden under kurs

Administrering av kurs på gjøres av en bruker som har nødvendige rettigheter fra Hjemmesiden