Kunnskapsdeling

Leverandør: Google Sites

Kostnad: gratis, inkludert i løsning for Dokumenter og filer

Krever: Google konto

Teknologi: Web

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for kunnskapsdeling

URL: https://wiki.hamar-tennis.no

Pålogging for redigering: https://sites.google.com/u/1/s/19zZeWsvD3Eu0epAeAYMuwEvYy7fRU59D/edit?usp=sites_home

Beskrivelse: På https://wiki.hamar-tennis.no finner du intern dokumentasjon for HIL Tennis. Hensikten med kunnskapsdeling er å dokumentere alle arbeidsoppgaver som utføres i klubben, enten av ansatte eller frivillige. Målgruppen er ansatte, styret og andre som innehar verv i klubben. Noe av innholdet er beskyttet med passord.