Baneleie

Leverandør: Planyo

Kostnad: Avhenig av antall baner/ressurser. Se websider til leverandør

Teknologi: Web

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for baneleie

Beskrivelse: Planyo er et web-basert system som muliggjør online baneleie. Om du trenger hjelp se i online hjelp for systemet. Her kan du søke etter hva du lurer på. Det er også mulig å kontakte support via support.planyo.com bruk post@hamar-tennis.no som brukernavn.

Integrasjoner

 • AWS (Amazon Web Service) - E-post fra Planyo

 • Stripe - Transaksjoner (betalinger)

 • Zapier - Klippekort, abonnement på baneleie som kjøpes på hjemmesiden

 • Hjemmesiden - Visning og bestilling av baneleie

 • Sensio kontroller - Automatisk styring av lys i Ankerskogen

 • Google Kalender - To-veis synkronisering av banekalendere og ressurser

Publisere (aktivere) / Avpublisere (deaktivere) baner

Ved start av sommersesongen (utebaner gjøres tilgjengelig for leie) må utebaner publiseres (aktiveres) slik at det er mulig å bestille baneleie. På samme måte må de også avpubliseres så snart sommersesongen er over slik at de ikke er mulig med baneleie på utebaner. I sommersesongen avpubliseres også Inne 1 og 3 slik at det kun er Inne 2 som er tilgjengelig for leie. Grunnen til dette er at det ikke er nødvendig å tilby utleie av 3 innebaner i utesesongen. Ved å avpublisere 2 baner (ressurser) slipper du å betale for de. I Planyo betaler du kun for aktiver baner/ressurser.

Hvordan publisere (aktivere) baner

 1. Logg deg inn i Planyo bruk "Sign in with Google" og logg deg inn med post@hamar-tennis.no

 2. Velg "Innstillinger for enhet" i menyen og "Ressursliste"

 3. Du får opp en liste over alle Enheter (Baner). Baner/enheter som er Avpublisert har valget "Publiser" i kolonnen "Status". For å publisere en bane velger du "Publiser". Banen er nå publisert og vil vises i baneleie på hjemmesiden.

Aktivere synkronisering mellom Planyo og Google Kalender

Det siste du må gjøre er å aktivere synkronisering mot Google Kalender. Dette er spesielt viktig om du publiserer en Innebane siden lysene styres av Google Kalender. Om du ikke gjør dette vil lysstyring ikke lenger fungere som det skal.

 1. Velg "Integrasjoner" i menyen. Deretter velger du "Google Calendar Synchronization".

 2. Bla deg til nederst på siden og velg "Go to the setup script". Velg "click to change the configuration".

 3. Du kommer til en ny side hvor du ser oversikt over "mapping" mellom Planyo enheter (baner) og Kalendere i Google Kalender. Om du har nylig publisert en bane vil du se at det mangler kobling mellom banen og Google Kalenderen.

 4. For å opprette koblingen må du velge i nedtrekksvinduet og velge riktig kalender. Det er opprettet samme navn i både Planyo og Google kalender slik at det skal være enkelt å koble de. Eksempel i "Calendar to use for Ute 1 velger du "Ute 1". I valget "Export setting for Ute 1" velger du "Export confirmed reservations". Dette valget skal være likt for alle enheter/baner.

 5. I valget "Import identifier" skriver du en *. Dette valget er også likt for alle enheter/baner og gjør at du importerer reservasjoner som blir gjort i Google Kalender og ikke i Planyo. Dette gjøres blant annet av ATAS og ved alle kurs og treninger som synkroniseres via Spond.

 6. Når du har gjort nødvendige endringer velger du "Continue" nederst på siden for å bekrefte endringene.

Hvordan avpublisere (deaktivere) baner

 1. Logg deg inn i Planyo bruk "Sign in with Google" og logg deg inn med post@hamar-tennis.no

 2. Velg "Innstillinger for enhet" i menyen og "Ressursliste"

 3. Du får opp en liste over alle Enheter (Baner). Baner/enheter som er Publisert har valget "Avpubliser" i kolonnen "Status". For å avpublisere en bane velger du "Avpubliser". Banen er nå avpublisert og vil ikke lenger vises i baneleie på hjemmesiden.

Pricing Manager (regler for å sette pris på leie av baner og restriksjoner)

Pricing Manager brukes for å sette pris på hvor mye det koster å leie baner. Den kan også brukes til å sette regler som f.eks at det ikke er lov å leie baner mer enn 2 timer pr. dag. Dette er satt på alle utebaner for å forhindre at noen leier veldig mange baner som de kanskje ikke vil bruke. Du finner Pricing Manager i menyen under "Site Settings"

I Pricing manager legger du inn "oppstartspris" på en bane. Deretter legger du på regler som sjekkes i rekkefølge. Om det ikke legges inn en pris eller regel vil pricing manager hoppe videre uten å gjøre noe. Det er mange regler som er lagt inn som gjør at pris endres basert på dag eller tidspunkt. Her er de viktigste punktene.

 • Linje 1: Her setter du "oppstartsprisen" (Default price) som gjelder for de som ikke har kjøpt abonnement baneleie. Eksempel Ute 4: Det koster kr 200,- å leie når du ikke har abonnement baneleie. Prisene må legges inn pr kvarter så for UTE 4 blir det "50 NOK per quarter-hour". Om du skal endre "oppstartprisen" til f.eks kr 220 må du da dele det på 4 og legge inn ny pris. Prisene settes pr. bane slik at du må legge inn ny pris for alle banene som du ønsker å endre på.

 • Linje 3-6: Dette er "hjelperegler" som brukes i senere regler. F.eks 10. Time: 10:00 - 18:00 "Bruk denne regelen kun hvis alle av de følgende regler ble brukt: 2. Type: Abonnement baneleie 4. Ukedag: Fredag

 • Linje 7-16: Regler for å sette pris basert på tidspunkter og kun om du har abonnement på baneleie. Her er det lagt inn f.eks "Hour: 0900 - 1600" Denne regelen vil kun gjelde om det bestilles baneleie i tidspunktet mellom 0900 og 1600. Prisen har blitt justert til kr 200,- pr time (50 NOK per quarter hour)

 • Linje 20: "Total hours in existing rentals in given period: >= 3 hours during the same 1 days". Denne regelen gjør at om noen forsøker å leie mer enn 2 timer pr. dag på utebaner vil de ikke få lov til dette. En "unavailability message" vil vises: "Maks 2 timer pr. dag!" og de får ikke lov til å bestille baneleie.

 • Linje 21. "Total number of existing rentals in given period: >= 1 times ". Denne regelen gjør at det kun tillates reservasjon om det ikke allerede eksisterer en reservasjon. Timen må altså være spilt før de kan reservere time på nytt. Hensikten med dette er å unngå at utebaner som er gratis å leie ikke blir bestilt opp flere dager/timer av gangen.