Lagtennis

Her finner du informasjon og linker som er nyttig for deg som er kaptein på et lag i HIL Tennis eller spiller på et lag. Se også tennis.no for mer informasjon (kapteinliste, terminlister osv) I lagtennis stiller klubbene ett eller flere lag i forskjellige divisjoner. Det er da om å gjøre å rykke opp til en høyere divisjon. Se også nyheter om lagkamper på vår hjemmeside.

Årshjul for divisjonstennis

1. april: overgangsfrist (ser mer info under)

mai: divisjonstennis starter

september: divisjonstennis slutter

15. oktober: frist for å sende inn reiseregning for divisjonstennis (se mer info under)

1. november: frist for påmelding/avmelding av lag (se mer info under)

Krav for å bli med på divisjonstennis

For å kunne delta i divisjonstennis må du ha betalt lisens til Norges Tennisforbund. I tillegg er det også et krav om at du må være medlem i Hamar Idrettslag og ha et aktivt abonnement på baneleie. Se vår hjemmeside for mer informasjon om lisens og hvordan du sjekker om du har en gyldig lisens. Se også priser under

Lover og regler

Se tennis.no Lover og regler og "Dokumenter" for turneringsreglement. I regionserien må et lag stille med minimum to spillere og gjennomføre minimum tre kamper, ellers regnes laget å ha tapt på walkover.

Walkover

Alle walkover eller retire MÅ meldes inn med ferdig utfylt skjema pr e-post til post@tennis.no, i tillegg til et eksemplar til turneringsleder ved arrangerende klubb. En walkover eller retire teller som tap i turneringen. Walkover skal benyttes dersom spiller ikke er i stand til å spille oppsatt kamp og kan dermed ikke spille videre i samme turnering. Dersom arrangerende klubb tillater det, kan turneringsledelse bruke skjønn hvorvidt spiller kan spille. Skjema for walkover-retired finner du på tennis.no "For spillere -Turneringer - Terminliste - Dokumenter"

OBS: Divisjonskomiteen kan gi bot på inntil kr. 3000,- til lag i regionserien som ikke møter til en lagkamp. Det er derfor viktig at alle lag gjør sitt ytterste for å stille til kamp.

Påmelding/avmelding av lag

Alle lag som har deltatt i en sesong anses som påmeldt til neste sesong med mindre NTF får beskjed om annet. Det innebærer at klubber som stiller med samme antall lag i neste sesong ikke trenger å foreta seg noe. Dersom klubben skal melde på eller trekke lag skal sportslig ansvarlig melde inn dette på e-post til post@tennis.no . Frist er 1. november

Reiseregning

HIL tennis refunderer reisekostnader i forbindelse med NM for lag i Forbunds- og Regionserien (divisjonstennis). Det kan søkes for reiserefusjon til andre arrangementer, men dette skal søkes om i forkant av arrangement.

Det refunderes tilsvarende satsene som NTF gir, dette er i 2019 2,50 per kjørte kilometer. Dette dekker både bompenger og drivstoffutgifter. Dette er et styrevedtak i HIL tennis oktober 2019.

Forespørsel om reiserefusjon sendes til post@hamar-tennis.no. I e-post oppgis det

  • hvilken lagkamp det gjelder
  • antall kilometer
  • kontonummer det skal refunderes til

Overgang

Overgang må meldes om en spiller skal delta på divisjonstennis og er registrert som spiller i en annen klubb. Frist for å melde overgang er 1. april. Skjema finner du på tennis.no Divisjonstennis under "Dokumenter"

Lister over lag

Vi bruker Spond for å legge inn spillere i de forskjellige lagene. Lagkapteinene har gruppeadminstrator rettigheter og har ansvar for å vedlikeholde lagslisten.

Innkalling til lagkamper

Vi bruker Spond for å invitere til kamper. Kapteinene har gruppeadminstrator rettigheter og kan opprette aktiviteter/kamper i den Spond-gruppen som de er kaptein for.

Bestilling av baneleie til hjemmekamper

  • Kapteiner på lagene er selv ansvarlig for å melde inn behov for baneleie i forbindelse med kamper på hjemmebane til post@hamar-tennis.no - meld inn dato, tid og antall baner. Husk at du ikke bestiller flere baner enn det du har behov for normalt spilles double før single-kamper.
  • Bestilling skal sendes inn senest 14 dager før kamp for å unngå at andre bestiller baneleie på samme tidspunkt. Det er ikke mulig å bestille baneleie via Spond. Det må sendes på e-post.

NB: Det er også mulig å bestille innebaner på samme tidspunkt om kamper spilles på årstider/sesong hvor det er fare for regn. Om det foregår kurs- og trening på samme tidspunkt har dette prioritet før lagkamper.

Priser

Kostnader forbundet med å bli med på divisjonstennis/lagkamper er:

  • Abonnement baneleie: kr 1.000,- (ditt abonnement må være aktivt/gyldig)
  • Medlemskap i Hamar Idrettslag kr 250,- (pr år)
  • Lisens til Norges Tennisforbund kr 420,- (pr år)

Totalt kr 1670,-

I tillegg til dette kommer (subsidiert) treningsavgift til lagtreninger. Priser er pr. time og eksl. adminavgifter:

Fast plass:

  • Lagtrening MED trener kr 135,-
  • Lagtrening UTEN trener kr 35,-

Drop-in:

Lagtrening UTEN TRENER kr. 50,-