Hjemmesiden

Leverandør: Sircon

Kostnad: NOK 435,- for Webhotell starter: hamar-tennis.no (12 mnd.)

Teknologi: Wordpress

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for hjemmesiden

Beskrivelse: