Etiske retningslinjer

Idretten er avhengig av at utøvere og deres støtteapparat er bærere av idrettens etikk og verdier både innad og utad. Norges Idrettsforbund har laget en etisk veileder for foreldre og barn.