Lisens

Leverandør: Norges Idrettsforbund

Kostnad: Gratis

Teknologi: Web

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for lisens

Beskrivelse: Hentet fra hjemmesiden til Norges Tennisforund: "Det er klubben sitt ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens. Administrering og opprettelse av lisens gjøres fra lisensmodulen i SportsAdmin. Se også hjemmesiden for mer informasjon om medlemskap og lisens