Lisens

Leverandør: Norges Idrettsforbund

Kostnad: Gratis

Teknologi: Web

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for lisens

Beskrivelse: Hentet fra hjemmesiden til Norges Tennisforund: "Det er klubben sitt ansvar å registrere og vedlikeholde informasjon om medlemmenes lisens. Administrering og opprettelse av lisens gjøres fra lisensmodulen i SportsAdmin. Se også hjemmesiden for mer informasjon om medlemskap og lisens

Overgang

Det er spiller selv som har ansvar for å fylle ut skjema for melding om representasjon for ny klubb og for å sørge for at tidsfrister holdes. Se mer informasjon om overgang på tennis.no