Kodelås

Leverandør: ID Lock

Type lås: ID Lock 150 med Z-wave modul

Ansvar: Se hvem i HIL Tennis som har ansvar for kodelås

Hvor: Utstyrsbod i Ankerskogen Tennishall, Utstyrsbod Hamar Park, Klubbhus Hamar Park

Koder

Det er opprettet egne personlige koder for alle som skal ha dette. Koder er personlige og skal ikke deles med andre. Se passord og koder for oversikt over hvem som har tilgang og hvilke koder som er gyldige. Alle koder er programmert likt i alle låser. Det vil si at du kan bruke samme kode til de kodelåsene som du har tilgang til. Se også informasjon om hvordan du programmere koder via kontroller

Feilsituasjoner

Her finner du de mest vanlige feilsituasjone med kodelåsen, de fleste av disse oppstår fordi man ikke "kjenner" låsen og vet hvordan den fungerer. Om du ikke finner svar på det du lurer på finner du også flere spørsmål og svar på hjemmesiden til ID Lock

Koden du taster er ikke gyldig

Årsak: Du har tastet feil kode eller du har ikke tilgang til døra/området.

Løsning: Ta kontakt med den i HIL Tennis som har ansvar for kodelås .

NB: Du har 3 forsøk på å taste riktig kode. Om du taster feil kode 3 ganger vil en alarm bli utløst.

Kodelåsen låses automatisk og låser seg opp igjen når jeg forsøker å låse den opp

Årsak: Dette er ikke en feil. Kodelåsen har blitt satt til å være ulåst, ved å legge hånda på touch-panelet vil du manuelt låse døra

Løsning: Låsen vil automatisk låses opp etter noen sekunder, det er ikke nødvendig å foreta seg noe.

Tips: Se om døra er låst/ulåst ved å se farge på døra. Grønt=ulåst, rødt=låst. Se "Status på lås"

Kodelåsen spiller av "melodi" hver gang jeg låser opp

Når det er lite batteri igjen i låsen, vil den spille av melodien «Twinkle Twinkle» ved opplåsing. Hører du denne melodien er det på tide å bytte batterier. NB: varsel om at det er på tide å bytte batteri blir også sendt til den i HIL Tennis som har ansvar for kodelås.

Det kommer en alarm fra låsen

Årsak: Sensorfalle har blitt holdt inne mens døra er åpen. Alarm blir aktivert fordi dør er åpen og reile er utløst og det vil ikke være mulig å lukke/låse døra.

Løsning:

 1. Tast en gyldig kode for å deaktivere alarmen
 2. Tast koden på nytt for å trekke reilen inn i låskassen
 3. Lukk døra på nytt
 • Sensorfalle: liten tapp som detekterer om døra er lukket eller åpen.
 • Reile: bolt som låser døra. Løses ut fra låskasse mot sluttstykke. Styres av kodelåsen.
 • Falle: fjærbelastet bolt som holder dør lukket. Betjenes med håndtaket

Video som viser hvordan du deaktiverer alarm

Alarmaktivertmensreileerutlost.mp4

Nødåpning av lås

Fra utside ved utladete batterier:

 1. Plasser et 9V batteri mot polene på utvendig enhet (A)
 2. Betjen lås på vanlig måte, mens du stabilt holder batteriet mot polene (B)
 3. Sett i nye batterier omgående på innvendig enhet.

Fra innsiden ved utladete eller manglende batterier:

 1. Fjern beskyttende knappevrider deksel dersom dette er montert
 2. Vri om knappevrider for opplåsning.
 3. Sett i nye batterier omgående på innvendig enhet.

Bytte av batterier

Åpne batterideksel på innsiden. Skift alle batteriene samtidig, og bruk helt nye alkaliske AA-batterier.

Rengjøring av lås

Rengjøring av kodelåsen gjøres uten bruk av løsemiddel. Benytt kun en klut fuktet med rent vann.

Automatisk låsing

Kodelåsene til HIL Tennis låses opp automatisk og vil være ulåst mens det pågår en aktivitet som er organisert av oss. Dette gjelder: Kurs, trening, egentrening, lagtrening, lagkamp, sparringtimer og privattimer.

 • Låsen vil åpnes og lukkes 15. min før og etter aktiviteten starter og slutter
 • Døra til boden skal lukkes og ikke stå åpen også selv om den er ulåst
 • Om du legger hånda på touch-panelet for å låse opp døra mens den er ulåst vil du låse døra. Låsen vil åpnes automatisk etter noen sekunder om du gjør dette
 • Ikke forsøk å taste inn feil kode flere ganger, om du gjør det vil låsen bli sperret i ca 1 min før du kan prøve igjen

Utenom disse tidspunktene vil låsen være aktivert og du må ha en egen personlig kode for å låse opp.

Status på lås

Du ser status på låsen ved at det er grønt og rødt lys over døra som skifter farge.

Rødt lys=Dør er låst

Grønt lys=Dør er låst opp

Programmere koder via kontroller (anbefalt)

 1. Logg deg inn på https://myhs.homeseer.com/ Brukernavn og passord finner du i passord og koder
 2. Velg "PLUG-INS" og "BLLock"
 3. Velg "Users" for den låsen som du ønsker å programmere koder for. Her ser du en oversikt over hvilke koder som har blitt programmert i låsen. Du kan kun programmere koder for en lås av gangen. Det betyr at om du ønsker å gjøre endringer på flere kodelåser må du inn å gjøre dette på hver enkelt lås.
 • NY Kode: velg "Add New", deretter må du velge en ledig kodeplassering mellom 60-84 (det er plass til maks 25 unike koder). Skriv inn navnet på personen som har fått koden (alle koder er personlige), deretter hvilken kode som vedkommende skal ha i "User Code:"
 • SLETTE Kode: Velg "Delete" foran brukeren/koden
 • ENDRE kode: Det er ikke mulig å endre koder. Om du skal endre en kode må du derfor først slette den for å opprette en ny

NB: Husk å oppdater regnearket Passord og koder med hvilken kode som har blitt lagt inn eller endret og hvilken lås de har fått tilgang til.

Programmere koder direkte på lås

Det er også mulig å programmere koder direkte på låsen ved å følge bruksanvisning til låsen. Du må da ha tilgang til "masterkode" som du finner i passord og koder. Dette er en litt mer "knotete" måte å gjøre det på, men kan fungere som en backup om kontoller av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig. Du er da avhengig av å vite kodeplassering som du skal endre. Denne finner du i passord og koder

Automatisk programmering av kodelås ved utlån av racket, garderobe og utleie av ballmaskin

Ved utlån av racket, garderobe/dusj og utleie av ballmaskin vil det programmeres inn en midlertidig kode i kodelåsen som den som har bestilt utleie skal ha tilgang til. For å få tilgang må det bestilles leie av bane siden koden som programmeres er de siste 4 sifrene i koden som genereres av bookingsystemet (Planyo). Koden blir også sendt til den som har bestilt utleie via SMS.

Eksempel utlån av racket

For å låne racket må man huke av for dette valget når man leier en bane (Gratis utlån racketer)

Reservasjonen blir merket på en spesiell måte med et kodeord som gjør at systemet som programmerer låser og sender ut SMS med koden "trigges" når den skal. HIL Tennis har valgt å bruke kodeordet "UTLRACK", men her står man fritt til å velge det kodeordet man ønsker. Videre må det også legges inn "data-tags" som gjør at systemet som håndterer programmering og utsendelse av SMS kan hente ut informasjon fra aktiviteten. Alle reservasjoner som registreres i Planyo blir automatisk synkronisert med en eller flere Google Kalendere. I dette eksempelet vises en aktivitet i Google Kalender hvor det har blitt reservert "Gratis utl n racketer: yes" som betyr at det har blitt merket av for "Gratis utlån racketer" ved leie av bane.

HIL Tennis bruker HomeSeer som er et populært system for "hjemmeautomasjon". En av oppgavene til HomeSeer er å sjekke en eller flere Google Kalendere som inneholder reservasjoner fra bookingsystemet. Det er satt opp en jobb som hvis det er en kalenderaktivitet som inneholder ordet "UTLRACKET" vil dette trigge en jobb som henter ut data fra aktiviteten 30 minutter før aktiviteten starter. Her er eksempel på en slik "jobb" hvor den har hentet ut de fire siste sifrene fra bookingkoden (4981), e-postadressen, fornavn, etternavn og telefonnummer.

Systemet er satt opp slik at det er 3 grupper med koder slik at man ikke skal risikere at om det er flere som låner racket på samme tid ikke får lagret og programmert koder. Med en gang det blir lagret informasjon i systemet trigger dette en jobb som programmerer kodelåsene hvor utlånsracketene befinner seg. HIL Tennis har to anlegg (Hamar Park og Ankerskogen tennishall) og vi har valgt å programmere begge kodelåsene likt slik at racketer kan hentes begge steder. Etter at koden har blitt programmert inn blir det også sendt ut en SMS til mobilnummeret som ble registrert ved baneleie. Dette blir gjort via Twilio som er en tjenesteleverandør som tilbyr et API for å sende SMS. Legg merke til at informasjon fra baneleie (aktivitet i Google Kalender) flettes inn i teksten som sendes. Her blir fornavn brukt for å gjøre det mer personlig.

10 minutter etter at timen er over blir det sendt en ny SMS hvor de som låner gratis racket oppfordres til å støtte oss via Vipps ved å gi sitt bidrag. Legg merke til at det har blitt lagt inn en URL som når du trykker på den automatisk åpner opp Vipps og åpner opp salgsstedet til HIL Tennis. Dette er gjort slik at du ikke skal behøve å søke opp HIL Tennis i Vipps

Til slutt blir koden som som ble programmert inn i kodelåsen fjernet 30 minutter etter at baneleie (aktiviteten) er slutt.